Ötven esztendővel ezelőtt 1968-ben alapították meg Ferencvárosban az azóta fogalommá vált Nevelési Tanácsadót. Az eltelt évtizedekben  az intézmény nagy elismertségre tett szert progresszív módszereivel, amelyet kiemelkedő szakemberek (Gubi Mihályné, Harsányi József, Vekerdy Tamás, Barta Daisy) alakítottak ki. Kezdetben a rendelési idő csupán napi néhány óra volt, azonban rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált, hogy erre a tevékenységre Ferencvárosban jelentős igény mutatkozik. Éppen ezért hangsúly a gyermekvédelmi munkáról a pszichológiai ellátásra tevődött át. A Nevelési Tanácsadó életében a rendszerváltás időszaka komoly változást hozott, hiszen a társadalmi átrendeződés új szemléletet igényelt. A világhírű ferencvárosi városrehabilitáció az egyértelmű fejlődés mellett számos kérdést is felvetett, ahogyan erre Dr. Bácskai János polgármester is kitért köszöntőbeszédében. A kerület vezetője hangsúlyozta, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatni fogja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi tagintézményének munkáját, hiszen a változások az intézmény struktúráját is érintették és ma már a kerület csak a helyszínt biztosítja a szakmai tevékenységhez. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az itt dolgozók munkája minden ferencvárosi számára nagy jelentőséggel bír, mivel a kutatások is bizonyítják, hogy a korai fejlesztésre szoruló gyermekek mellett egyre több a sajátos nevelési igényű fiatal is.

Arató Domonkos tagintézmény vezető megköszönte az önkormányzat eddigi támogatását és jelezte, hogy további pályázatokon is indulni szeretnének. A köszöntőbeszédek után szakmai konferencia kezdődött, amelyen a tagintézményre jellemző komplex mentálhigiénés, terápiás szemléletbe és teammunkába nyerhettek betekintést az érdeklődők.

50 éve alapították a Nevelési Tanácsadót Ferencvárosban