A Képviselő-testület 2019. januári ülésén döntött arról, hogy a nagycsaládosok tekintetében kibővíti a Ferencvárosi élelmiszertámogatásra jogosultak körét.

Ferencváros Önkormányzata kérelemre élelmiszertámogatást nyújt az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelő, kerületi lakóhellyel és ott életvitelszerűen tartózkodók részére:

  • a tárgyévben hetvenéves vagy annál idősebb személyeknek,
  • valamint a három- vagy többgyermekes családok részére gyermekenként.”

A kérelmek benyújtásának határideje 2019. március 31-e.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik, valamint a gyermekek számára tekintettel történő igénylés esetén arról, hogy a gyermekeit saját háztartásában neveli.

A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként egységesen 5.000,- forint, ami igény szerint folyószámlára történő utalással vagy postai úton kerül kifizetésre.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról tölthető le: (DOC, PDF).

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24-28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.

További információ kérhető:

  • személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28.)
  • ügyfélfogadás: hétfő: 8-17 30, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-13 h
  • a 215-1077/459-es és 465-ös telefonszámon,
  • a humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.