Az ünneplők koszorúztak az Angyal István téren, az Üllői úti Kilián laktanyánál és a Maléter Pál-emlékműnél, valamint a Tompa utcában. A túra vége a Tűzoltó utcai Salkaházi Sára parkban lévő emlékmű volt. A polgármester itt elmondott beszéde szerint ’56 legfontosabb üzenete, hogy ki kell állni a magyar szuverenitásért, és hinni kell abban, hogy a sorsunkért mi magunk vagyunk a felelősek.

Bácskai János polgármester ünnepi felszólalásában arra emlékeztetett, hatvankét esztendővel ezelőtt ezen a helyen is véres harcok folytak. Fiatal munkások, értelmiségiek, diákok fogtak fegyvert a kommunista elnyomás ellen. – „Ti éljetek, nevessetek teli szájjal, mert mi is így akartunk élni!” – idézte a Tűzoltó utcai felkelőparancsnok, Angyal István búcsúlevelének sorait, melyek arról tanúskodnak, hogy az akkor élt bátor felkelők is a – számunkra oly természetes – szabadságra és biztonságra vágytak.
Elmondta, a Tűzoltó utcai csoport a mai Salkaházi Sára park helyén, a Tűzoltó u. 36–38. szám alatti autógarázsban alakult, és a végsőkig kitartott a hatalmas túlerővel szemben. A polgármester idézett a hírhedt Tutsek Ignác-féle vérbíróság eredeti jegyzőkönyvéből is, mely szerint az ellenforradalmi egység katonai irányítója, Erdélyi József fegyvereseivel együtt megszállta az Örökimádás Templomot és a környező házakat, majd onnan folytatták a csatát a szovjet csapatok ellen. A harcok olyan hevesek voltak, hogy a házak földig rombolódtak, de a hatalmas terméskövekből épült templom is súlyosan megsérült.

Az eseményen felszólalt a Köztársasági Arany Érdemkereszttel és a Ferencváros Bárány János díjával kitüntetett vitéz Rajna Tibor, a Tűzoltó utcai felkelők akkor 17 éves helyettes parancsnoka is. A „Szöszi” néven emlegetett forradalmár harci tapasztalatok híján is odáig jutott, hogy az akkori kormány tagjaival tárgyalásokat folytatott, fegyverszüneti egyezményt írt alá és azt közhírré tette a rádióban. A szabadságharc élő hőse a Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola jelen lévő alsós tanulóinak azt kívánta, lelkükben bontson virágot a hazaszeret, a szabadságvágy, és felnőve méltó utódai legyenek a mártíroknak, akik a mi szabadságunkért adták életüket.

Az ünnepségen Karajos Gábor színművész elszavalta Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét, majd a megjelent pártok és szervezetek elhelyezték az emlékezés gyertyáit és koszorúit az ‘56-os emlékműnél.

A részt vevő sokaság ezután átvonult az FMK-ba, ahol átadták a két esztendeje, a forradalom 60. évfordulóján alapított „Ferencváros Bárány János díjat”, amellyel ’56-os helyi hősöket, illetve a forradalom emlékezetét ápoló személyeket tüntetnek ki.

Az elismerést ezúttal Elekes Géza, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének ferencvárosi elnöke vehette át Bácskai Jánostól és Magos Bencétől, Ferencváros nemrégiben megválasztott ifjúsági polgármesterétől. Elekes Géza Erdélyben élő családját kilenc testvérével együtt 1950-ben, a romániai kommunista hatalomátvételt követően telepítették ki. A forradalom utáni romániai megtorlás őt is elérte: 1958-ban letartóztatták, hadbíróság elé állították, ám végül ártatlannak nyilvánították. Az egyetemről azonban kétszer is kizárták. 1966-ban települt át Magyarországra, a ’80-as évektől nyugdíjazásáig a Teleki Blanka Gimnáziumban tanított.
Elekes Géza elérzékenyülten emlékezett a kommunizmus és 1956 áldozataira: a kivégzettekre, a meghurcoltakra és a megfélemlítettekre. A nézőtéren ülő fiatalokhoz szólva azt tanácsolta, becsüljék meg az ajándékba kapott szabadságot, amiért elődeik az életüket is képesek voltak feláldozni, és amit csak akkor tudunk értékelni, ha elvesztettük. A díjazott kiemelte még: a mai időkben mindennél fontosabb a keresztény alapokon nyugvó kultúra, gondolkodás és életvitel előtérbe helyezése.

A megemlékezés egy további jelentős eseményt is tartogatott. Vitéz Rajna Tibor ragadta meg az alkalmat, hogy átnyújtsa írásba foglalt emlékeit, gondolatait az 1956-os eseményekről Bácskai Jánosnak. A polgármester ezt megköszönve bejelentette, hogy a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménnyel összefogva a jövőben az azt megillető módon, „intézményes” keretek között is emléket kívánnak állítani 1956-nak Ferencvárosban. Ennek keretein belül természetesen vitéz Rajna Tibor írásait is közkinccsé teszik majd, hiszen a történelemnek nincsenek hitelesebb tolmácsolói, mint maguk az események alakítói, szemtanúi.

Az ünnepség fényét az Erdődy Kamarazenekar fellépése, valamint a Molnár Ferenc iskola diákjainak színpadi előadása emelte.

(Ferencváros újság, ferencvaros.hu)