Ferencváros Önkormányzata október 5-én ünnepélyes megemlékezéssel tisztelgett az 1848-49-es magyar szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai előtt. A Czuczor utcai emléktábla alatt a polgármester arról beszélt, az Aradi Vértanúk hősiessége ma is erőt ad ahhoz, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását.

Több mint száz éve emlékezünk azokra a 48-as forradalmi mártírokra, akiket kegyetlenül megölt a császári terror. 1849. október 6-án a császári-királyi hatóságok tizenöt vértanút végeztek ki. Az ország első felelős miniszterelnökét, Batthyány Lajost és a kóspallagi Fekete Imre gerillaszázadost Pesten, az aradi várban pedig a tizenhárom tábornokot – kezdte beszédét Bácskai János polgármester, emlékeztetve a jelenlévőket, hogy 17 éve Nemzeti Gyásznapként fejet hajtunk a 128 áldozat előtt is, akiket a szabadságharc közben vagy leverésekor végeztek ki. Hozzátette, az Aradi Tizenhárom emléke időről-időre egy új kezdethez adott erőt, önbizalmat és reményt egy sokszor kisemmizett, de gerincét soha el nem vesztő nemzetnek.

„Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egy modern, független, polgári Magyarországért folyt. Egy olyan országért, amelyben minden lakos biztonságban, szabadságban, jólétben élhet. Mi magyarok, már akkor sem akartuk, hogy mások mondják meg, hogy kell élnünk. A saját kezünkbe vettük sorsunk irányítását, még azon az áron is, hogy elbukhatunk” – Jelentette ki Bácskai János, aki szerint ilyen hősies elszántság kell ahhoz, hogy egy nemzet fennmaradjon.

A polgármester az utca és az emléktábla névadóját, Czuczor Gergely a tudós-költőt is méltatta, aki bencés papként írta meg Riadó című hazafias versét, amely Petőfi Nemzeti dala után 1848-49 leghatásosabb lázító költeményének bizonyult, amelyért súlyos börtönbüntetésre ítélték. A megemlékezésen Lázár Balázs színművész szavalata és Csörsz Rumen István régizenész tekerőlanton előadott balladája után az önkormányzat, a pártok és hagyományőrző szervezetek képviselői gyertyát gyújtottak a hősökért, valamint elhelyezték az emlékezés koszorúit az emléktábla alatt.

A koszorúzást megelőzően a Ferencvárosi Pinceszínház is megemlékezett a szabadságharc mártírjairól: Lázár Balázs, a színház irodalmi referense tartott beszélgetést Kedves Gyula hadtörténésszel az Aradi Tizenhárom utolsó napjairól és búcsúleveleikről.