A klímaváltozás a legnagyobb kihívásunk, melynek hátterében elsősorban az emberi tevékenységek miatti ÜHG-kibocsátás áll, és amelynek közvetlen és áttételes hatásaihoz sokféle szinten kell alkalmazkodni. Ferencvárosnak, a többi kerülethez hasonlóan, ÜHG-kibocsátást csökkentő (ún. megelőzési vagy mitigációs), és az éghajlatváltozás ismert kockázatait reziliens módon elviselő, a várható helyzetben is prosperáló (ún. alkalmazkodási vagy adaptációs) feladatai vannak, és lesznek. A IX. kerület a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a lakosság, az itt tanulók és itt dolgozók, illetve itt szabad idejüket töltők klímatudatosságának növeléséhez. Ezen érdekében első feladat a kerületi klímastratégia létrehozása.

„Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” címmel (KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 számon) a kerület, konzorciumban a Magyar környezeti Nevelési Egyesülettel, 20 mFt támogatást nyert egy klímastratégiai dokumentum és egy klímaplatform létrehozására, valamint kapcsolódó lakossági szemléletformálásra. A projekt 2019. 04.01.-2020.12.31. között zajlik.

Az elkészülő klímastratégia tervezett célja, hogy a kerület lakossága és a kerület működtethetősége szempontjából a klímaváltozás következtében beálló állapotromlás és kockázatnövekedés a jelenleg – beavatkozás nélküli helyzetre – becsülhetőnél alacsonyabb, kevésbé megterhelő szintű legyen. A stratégia a koncepciójával, a módszereivel és a tartalmával segítheti a klímavédelmi törekvéseket. Javaslatokat tesz a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra.

A Ferencvárosi Klímastratégia-tervezési részcélok (projektcélok):

  1. Ferencváros Helyi Klímastratégia-tervezetének elkészítése széleskörű társadalmi egyeztetéssel.
  2. Ferencváros adaptációs képességének növelése azáltal, hogy az Önkormányzat szakértők, helyi szereplők és a hivatal bevonásával felméri és tudatosítja a veszélyeztető tényezőket
  3. Gyakorlatorientált ismeretek átadása, bevált példák bemutatása az érdeklődők részére, helyi tudásbázis fejlesztése.
  4. Szemléletformálás és cselekvésre ösztönzés a klímaváltozás magyarországi és helyi hatásaival, valamint a személyes és közösségi adaptációs és mitigációs kényszerekkel kapcsolatosan. Ennek érdekében a IX. kerületi lakosság legalább 5%-ának (legalább 2953 fő) aktív bevonása a szemléletformáló programokba, közösségi tervezésbe, és további 40.000 fő passzív elérése több alkalommal, a lakossági csoportoknak megfelelő, sokféle módon, a projekt tevékenységeinek és üzeneteinek megismerésébe.

Fenti célokat a stratégia széleskörű társadalmi egyeztetésével, céljainak megismertetésével és vándortanösvényre, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, iskolai klímatudatos tanulási projektekre, fotópályázatra épülő szemléletformáló programsorozatunkkal kívánjuk elérni.

A Ferencvárosi Klímaplatform mint konzultációs fórum célja a klímaadaptációval kapcsolatos tervezési és tájékoztatási tevékenységek összehangolása, az elkészülő klímastratégia érvényesülésének elősegítése. Tagjai a tudományos és gazdasági élet szereplői és a speciális igényű társadalmi csoportok képviselői. Céljuk, hogy segítsék a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a szemléletformálást, felmérjék és összehangolják a fejlesztési igényeket. A platform feladata lesz a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online szaktanácsadás biztosítása. A platform a projekt megvalósítási időszakában negyedévente, a fenntartási időszakban évente egyszer ülésezik. A Platform koordinációját a Ferencvárosi Önkormányzat végzi.

A projektről részletesebben tájékozódhatnak és a napi aktualitások mellett bővebb információhoz juthatnak a facebookon (Ferencvárosi Klímastratégia).

(X)