Az elmúlt évhez hasonlóan Ferencváros Önkormányzata kérelemre idén is karácsonyi támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen tartózkodó személy részére, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, valamint:

  • nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesül, vagy
  • tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevel, vagy
  • három- vagy több gyermeket nevelnek a családban, vagy
  • az időskorúk járadékában részesül, vagy
  • egészségkárosodására tekintettel aktív korúak ellátásban részesül.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.huhonlapról az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Eseti támogatási Csoport.

A kérelem benyújtható tárgyév szeptember 15. napjától, november 30. napjáig postai úton, valamint személyesen Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24-28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.

További információ kérhető:

  • személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28., ügyfélfogadás: Hétfő: 8-18 h, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-12 h)
  • 215-1077/459-as és 465-ös  telefonszámon, humanszolg@ferencvaros.huemail-címen.