Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozott a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ez év október 5. napjától nyújtható be az „A” illetve „B” típusú 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázati felhívás megtekinthető a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon.

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot egy példányban kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt, zárt borítékban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára kell eljuttatni.
Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A borítékra csak annyit kell ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj”.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban,

„A” típusú pályázat esetén
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 „B” típusú pályázat esetén
aki a 2018/19. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; valamint a  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2019/20. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
(A szociális rászorultság meghatározását a Bursa Hungarica Felsősoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(X.11.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.)

Az Önkormányzat a bírálatból kizárja az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, ill. a nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, vagy a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat. A határidőn belül benyújtott és formailag megfelelő pályázatok kerülnek érdemben elbírálásra.

További kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal a Humánszolgáltatási Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.: 215-1077/384, e-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-18, kedd, szerda, csütörtök: 8-16.30, péntek: 8-12.30